Slovníček IT pojmů

ADSL

Zkratka z Asymmetric Digital Subscriber Line. Jde o technologii pro vysokorychlostní připojení k Internetu realizované na klasické telefonní lince. Podmínkou použití je telefonní přípojka a připojení k ústředně, která je vybavena potřebnou technologií.

Bluetooth

Bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače. Má vyšší dosah než zastaralý infračervený přenos, který je navíc podmíněn přímou viditelností mezi oběma zařízeními. Rádiový přenos Bluetooth běží na bezlicenčním pásmu 2,4 GHz.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol umožňující dynamické přidělování IP adres počítačům v síti po jejich připojení. Jednotlivá zařízeni nemají svoji pevnou IP adresu pokud nepotřebují být k síti připojeny, teprve v okamžiku potřeby připojení k síti je jim adresa přidělena. Při příštím přihlášení do sítě může, ale nemusí, být počítači přidělena jiná IP adresa.

DNS

Domain Name System (nebo Service) je internetová služba zajišťující překlad doménových jmen (www.root.cz) na IP adresy (81.31.5.12) a obráceně.

DoS útok

Denial-of-service útok je typ útoku na počítač nebo síť, který má způsobit nedostupnost dané služby, typicky síťového připojení. Obvykle se provádí tak, že je cílový systém zahlcen ohromným množstvím nesmyslných dotazů.

Freeware

Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech.

FTP

File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači v Internetu.

Grabování

Grabování je činnosti, při které získáváme data z externího zdroje a ukládáme je v počítači. Grabovat můžeme například audio (CD), video (DVD), obrázky a podobně.

GUI

Graphical User Interface - grafické uživatelské rozhraní (programu nebo operačního systému).

HTTP

HyperText Transport Protocol, který je využíván ke komunikaci mezi prohlížečem a web serverem. Umožňuje přenášet html stránky z www k uživateli.

ICQ

Název vznikl z anglického "I Seek You" - Hledám tě. Jde o protokol pro online chatovaní a zasílání zpráv a souborů po Internetu. V současnosti asi nejrozšířenější systém pro tzv. instant messaging.

IMAP

Zkratka pro Internet Message Access Protocol. Protokol, který poskytuje vzdálený přístup k poštovní schránce. Uživatel může prohlížet hlavičky mailu, třídit poštu, mazat a číst ji. To vše probíhá na vzdáleném serveru, kde je pošta uložena.

ISP

Internet Service Provider - poskytovatel Internetu, připojení

JPEG (JPG)

Joint Photographic Experts Group. Grafický formát, nejčastěji je používán pro ukládání fotografií.

Linux

Volně šiřitelný operační systém UNIXového typu. Autorem je Linus Torvalds a tisíce dobrovolných programátorů z celého světa.

Malware

Nevyžádaný škodlivý software zahrnující počítačové viry (včetně trojských koní), spyware a adware, který je do operačního systému vpuštěn (spíše propašován) prostřednictvím internetu - zejména počítačových programů (hlavně freeware, tedy programů zdarma distribuovaných). Cílem malware je vždy určitým způsobem škodit cílovému počítači ať už mírou značnou (viry a trojské koně) nebo střední (spyware) či malou (adware).

Phishing

Slovo phishing vzniklo kombinací z fishing (rybaření) a phreaking. Česky se někdy překládá jako Rhybaření. Phishing je krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě.

Nejtypičtějším současným phishingem je falešný e-mail, tvářící se jako odeslaný z vaší banky v němž banka žádá o ověření totožnosti. Po kliknutí na odkaz je uživatel zaveden na falešnou stránku (která se ovšem tváří, že je v pořádku), kde odevzdá své údaje a následně přijde o peníze.

POP3

Zkratka pro Post Office Protocol. Protokol umožňující stažení pošty ze vzdálené schránky (serveru) na místní počítač, kde je možno dále s poštou pracovat.

PPP

PPP je zkratka pro Point to Point Protocol. Jedná se o protokol, který vytváří spojení do TCP/IP sítě přes modem a telefonní linku.

RAID

Diskové pole se skládá ze dvou a více jednotlivých disků, na kterých jsou data uložena podle různých logických uspořádání tak, aby výpadek jednoho disku nezpůsobil havárii celého pole. Tento systém se nazývá RAID (Redundant Array of Independent Disks) a podle různých způsobů ochrany dat se jeho jednotlivé typy označují číslem, počínaje nulou.