Slovníček IT pojmů

Rootkit

Balíček nástrojů používaných útočníky, který jim dovoluje převzít kontrolu nad systémem, zachytávat hesla, skrývat nekalou aktivitu a podobně. Zároveň dokáže zpřístupnit zadní vrátka pro případ, že by na původní cestu crackera do systému někdo přišel. Rootkity jsou k dispozici pro mnoho operačních systémů a obvykle to bývá první věc, kterou nezvaný administrátor nainstaluje.

SCSI

Zkratka pro Small Computer System Interface. Rychlé paralelní rozhraní pro připojení periferií, zejména pevných disků, optických mechanik, ale také například scannerů. Celou komunikaci řídí specializovaný řadič, obvykle v podobě rozšiřující karty. SCSI je využíváno především v serverech, kde exceluje svým výkonem a spolehlivostí.

Shareware

Produkty pod touto licencí jsou šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný - byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické krabicové produkty.

SMTP

Zkratka pro Simple Mail Transfer Protocol - jednoduchý protokol pro přenos pošty. Je využíván pro běžné odesílání zpráv na poštovní server.

Spyware

Ilegální software, který se do počítače nainstaluje automaticky, obvykle skrze bezpečnostní díru. Tam monitoruje aktivitu uživatele a odesílá informace svému autorovi. Získaná data jsou využívána k lepšímu cílení reklamy na uživatele, ale také k odposlechu hesel.

SQL

SQL je anglická zkratka pro System Query Languague, což je vlastně programovací jazyk, jímž se pomocí klienta ptáme SQL serveru a ten následně při správně položeném dotazu odpoví. Odpověď je formulována většinou do tabulky o jednom, více či dokonce žádném řádku (to pokud dotazu nevyhoví ani jedna položka). Z tabulky pak můžeme pomocí skriptů "vytahat" potřebná data a dále je používat.

SSH

Secure shell umožnuje vzdálené přihlášní k počítači podobné telnetu. Hlavním rozdílem je, že veškerá přenášená data jsou šifrována.

SSL

SSL je zkratka Secure Sockets Layer. Je to protokol/vrstva, která běží mezi transportní a aplikační vrstvou a poskytuje zabezpečení komunikace pomocí šifrování a autentizace komunikujících stran. Komunikace na zabezpečené webové stránky HTTPS probíhá pomocí SSL.

Tablet

Tablet je označení pro přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání. Místo fyzické klávesnice se často používá virtuální klávesnice na obrazovce nebo psaní pomocí stylusu. Tablet lze využívat hlavně na přístup k Internetu, prohlížení obrázků a jiných multimediálních souborů, případně hraní her.

USB

Universal Serial Bus - rozhraní pro připojování periferií k počítačům a notebookům (tiskárny, fotoaparáty, klávesnice...).

WiFi

Bezdrátová technologie, která využívá bezlicenčního frekvenčního pásma pro přenos dat, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů.